1. Barangsiapa mengucapkan “Laa ilaaha illallah” dengan ikhlas, masuk surga. Para teman bertanya, “Apa keikhlasannya, ya Rasulullah?” Nabi Saw menjawab, “Memagarinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah.” (HR. Ath-Thabrani)
2. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)
3. Kemuliaan dunia ialah kekayaan dan kemuliaan alam abadi ialah ketakwaan. Kamu, baik laki-laki maupun perempuan, kemuliaanmu ialah kekayaanmu, keutamaanmu ialah ketakwaanmu, kedudukanmu ialah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu ialah amal perbuatanmu. (HR. Ad-Dailami)
4. Rasulullah Saw ditanya perihal sebab-sebab paling banyak yang memasukkan insan ke surga. Beliau menjawab, “Ketakwaan kepada Tuhan dan adab yang baik.” Beliau ditanya lagi, “Apa penyebab banyaknya insan masuk neraka?” Rasulullah Saw menjawab, “Mulut dan kemaluan.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban)
5. Bertakwalah kepada Tuhan dimanapun kau berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya menghapusnya. Bergaullah dengan insan dengan adab yang luhur. (HR. Tirmidzi)
6. Tiadalah kau beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan pedoman yang saya bawa. (HR. Ath-Thabrani)
7. Bertakwalah kepada Tuhan karena itu ialah kumpulan segala kebaikan, dan berjihadlah di jalan Tuhan karena itu ialah kerahiban kaum muslimin, dan berzikirlah kepada Tuhan serta membaca kitabNya karena itu ialah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. Kuncilah pengecap kecuali untuk segala hal yang baik. Dengan demikian kau dapat mengalahkan setan. (HR. Ath-Thabrani)
8. Cukup berdosa orang yang jikalau diingatkan biar bertakwa kepada Allah, ia marah. (HR. Ath-Thabrani)